Fonden

En god investering!

Det er muligt at øge beskæftigelsen og inkludere flere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Det viser evaluering af beskæftigelsesindsats, som Glad Fonden med støtte fra STAR har gennemført fra 2016 til 2019.

”Samfundsmæssigt er der et stort uudnyttet potentiale”

Trine Jordahn-Nielsen, kommerciel direktør i Glad Fonden

I alt 94 unge med primært kognitive handicap deltog i indsatsen. Ved afslutning havde 8 ud af 10 deltagere gennemført forløbet, og 2 ud af 3 gennemførte forløb førte til ansættelse i fleksjob.

Nøglen til de gode resultater er en håndholdt, virksomhedsrettet indsats, hvor Glad Fondens faginstruktør er med ude på virksomheden og indgår i opgaveløsningen sammen med deltager og virksomhed. Udover udvikling af deltagernes kompetencer, bidrager faginstruktøren – som har branchekendskab og solid erhvervserfaring – også til viden i virksomheden om måder at indrette arbejdsdagen på og konkrete løsninger på eventuelle skånebehov.

Udover værdien for den enkelte ved at indgå i et arbejdsfællesskab og opnå delvis selvforsørgelse, er der også stor værdi for virksomhederne, der får engageret og fleksibel arbejdskraft og i mange tilfælde også positive bidrag til virksomhedskulturen. Samfundsøkonomisk er der også store gevinster. Blot en ekstra måned i beskæftigelse for en person i målgruppen kan give det offentlige besparelser, og det økonomiske potentiale ved længerevarende beskæftigelse er derfor stort.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har følgende kommentar til de flotte resultater: ”Glad Fondens projekt her vidner om, at det er muligt, at få flere mennesker med handicap til at blive en del af arbejdsmarkedet. Det er godt, fordi det ikke alene betyder meget for den enkelte at være tilknyttet en arbejdsplads og bidrage fx i et fleksjob, men også er en god forretning for samfundet. Det er også nu i et opsving, at vi har de bedste muligheder for at få alle med, og det skal vi udnytte. Derfor blev der med satspuljen sidste år afsat over 125 millioner kroner, som netop skal hjælpe med at få flere mennesker med handicap i job eller uddannelse.”

Anna er en ud af 94 unge, der har deltaget i den særlige beskæftigelsesindsats. Hun er nu ansat i fleksjob i Café Klein.

”Samfundsmæssigt er der et stort uudnyttet potentiale”, siger Trine Jordahn-Nielsen, kommerciel direktør i Glad Fonden og fortsætter: ”Og det bliver tydeligt, ikke mindst når man hører de unge fortælle om, hvad det betyder, at de nu har fået noget at stå op til og oplever at kunne gøre en forskel, at vi taler om både økonomiske og menneskelige ressourcer.”

Projekt ’Arbejdsmarkedsinklusion for unge med handicap – en skalérbar model’ er finansieret af satspuljemidler (STAR) og gennemført i samarbejde med Kolding Kommune.

Projektet er evalueret af Højbjerre, Brauer og Schultz, som også har stået for potentialeberegningerne.

Læs hele evalueringsrapporten

Vil du vide mere om Glads jobindsats?

Jobmatch der duer

Vi bruger cookies – så er det sagt. Tyg dig igennem vores cookiepolitik her