Fonden

En stemme i Det Centrale Handicapråd

Glads direktør for Uddannelse og Beskæftigelse er udpeget som nyt medlem af Det Centrale Handicapråd.

Social- og Ældreminister Astrid Krag har udpeget Glads direktør for Uddannelse og Beskæftigelse, Per Fruerled, som nyt medlem af Det Centrale Handicapråd for en periode på 4 år.

Det glæder os meget, at Per får mulighed for at bringe viden og erfaringer fra Glad med til bordet ifm. Handicaprådets arbejde, der med Astrid Krags ord ”…kan være med til at løfte beskæftigelsesdagsordenen.” Vores viden i Glad har vi bl.a. opnået igennem vores mangeårige arbejde med at sikre ytringsfrihed samt mulighed for uddannelse og beskæftigelse for mennesker med funktionsvariationer.

Portrætfoto af smilende mand

Astrid Krags udpegelse af Per er en flot anerkendelse af Pers faglighed og erfaring med handicapområdet. Både fra sin tid i Glad og sin tid som direktør for Danske Døves Landsforbund.

Medlemmer af Det Centrale Handicapråd 2022-2025:

Mogens Lindhard (formand), Per Fruerled, Rikke Nielsen, Thorkild Olesen, Simon Toftgaard Jespersen, Kathe Bjerggaard Johansen, Frank Hedegaard, Torben Joconde, Ulrik Wilbek, Camilla Aff Bredegaard, Sidse Grangaard, Bent Madsen, Majbrit Berlau, Lise Bjørg Pedersen, Morten Hjelholt, Louise Bøttcher og Maria Bille Høeg.

Her samler vi ikke på data, men på glade historier