Fonden

Alle har ret til uddannelse

Fra 2017 – 2021 udvikler og afprøver Glad Fonden en 2- årig erhvervsrettet overbygningsuddannelse til unge mellem 18-30 år, der har afsluttet en STU. Flex Uddannelsen afprøves i Aarhus, Esbjerg og København i partnerskab med kommuner, erhvervsskoler og virksomheder. I alt 100 unge får mulighed for at deltage i forsøgsuddannelsen, der retter sig mod beskæftigelse inden for handel og service. En bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond har muliggjort forsøgsuddannelsen.

Vores mål er at inkludere unge med handicap på arbejdsmarkedet

I alt 100 unge får mulighed for at deltage i forsøgsuddannelsen, der retter sig mod beskæftigelse inden for handel og service. En donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond har muliggjort forsøgsuddannelsen.

Projekt har til formål at inkludere unge med handicap på arbejdsmarkedet i langt højere grad end tilfældet er i dag. Det skal ske via en målrettet uddannelsesindsats, hvor der opbygges erhvervsrettede kompetencer hos de unge i målgruppen, som modsvarer de behov, der er på arbejdsmarkedet.

Målet er at 3.000 unge er i job i år 2025. Det skal ske inden for brancher, der er i vækst, og hvor der enten er eller forventes at komme efterspørgsel på arbejdskraft. Samtidig skal det være områder, hvor der er relevante jobtyper for de unge.

"Jeg har et mere positivt liv nu. jeg får en god energi, og det hjælper mig med at kunne klare det i privaten"

Thorbjørn, elev på Grøn Serviceuddannelsen i Kastrup Lufthavn, om hvad Flex Uddannelse har gjort for ham

Vil du vide mere om flexuddannelse?

Hvis du vil vide mere om Flexuddannelsen, så giver vi gerne en kop kaffe i en af vores fire afdelinger.

Mere om Flexuddannelse

Vi bruger cookies – så er det sagt. Tyg dig igennem vores cookiepolitik her