Fonden

Flexuddannelsen fortsætter to år mere!

Elever på Flexuddannelsen står i indgangen til Kvickly foran et stort

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale om at forbedre uddannelsesindsatsen for elever og studerende med handicap. I aftalen har de blandt andet prioriteret Glad Fondens Flexuddannelse, som tildeles 6 millioner kr.

Det betyder, at vi efter sommerferien kan tilbyde en toårig erhvervsrettet uddannelse til endnu et optag unge med kognitive handicap.

Flexuddannelsen er for unge, der har gennemført en STU og ønsker erhvervsrettet uddannelse med mål om at komme i fleksjob. Uddannelsen drives af Glad i tæt samarbejde med virksomheder og kommuner.

På Flexuddannelsen, opnår de unge faglige og personlige kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet. Første delevaluering fra februar 2021 bekræfter, at uddannelsesmodellen øger de unges beskæftigelsesgrad.

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, oprindeligt finansieret af Den A. P. Møllerske Støttefond samt de deltagende kommuner. I Glad håber vi, at bevillingen på de 6 millioner kr. er Folketingets første skridt mod en permanentgørelse af uddannelsen.

Hvis du er interesseret at høre mere om Flexuddannelsen kan du læse mere i denne pjece, hvor der også står hvem du skal kontakte i henholdsvis Aarhus, Esbjerg eller Københavnsområdet.

Her samler vi ikke på data, men på glade historier