Fonden

Glad Erhverv Lukker

”Vores dygtige medarbejdere har gennem årene skabt fantastiske muligheder for de ledige unge med kognitive handicap, som er allerlængst fra arbejdsmarkedet. Derfor er vi også rigtig ærgerlige over, at faldet i antallet af henviste borgere gør, at vi ikke længere kan skabe et bæredygtigt tilbud til disse unge.” Direktør for uddannelse og beskæftigelse i Glad Fonden, Per Fruerled

Glad Fonden nedlægger med udgangen af juli 2023 Glad Erhverv, som er fondens job- og uddannelsesafklaring for unge med udviklingshæmning og unge med autisme. Nedlæggelsen får ikke betydning for Glad Fondens øvrige aktiviteter.

De unge er forsvundet

Aktiviteten i Glad Erhverv er over det seneste halve år faldet markant, som følge af færre ledige generelt samt den politiske beslutning om at lade indsatsen for unge ledige betale for Arne-pensionen.

Direktør for uddannelse og beskæftigelse i Glad Fonden, Per Fruerled, udtaler: ”Vores dygtige medarbejdere har gennem årene skabt fantastiske muligheder for de ledige unge med kognitive handicap, som er allerlængst fra arbejdsmarkedet. Derfor er vi også rigtig ærgerlige over, at faldet i antallet af henviste borgere gør, at vi ikke længere kan skabe et bæredygtigt tilbud til disse unge.” 

Aktiviteten overdrages til faglig stærk aktør

For at sikre den høje kvalitet for både borgere og medarbejdere, som Glad Fonden brænder for, har det været vigtigt for os at overdrage aktiviteten til en stærk aktør med samme værdisæt som Glad Fonden. Derfor er vi glade for at have lavet en aftale med Væksthuset om at overtage forløbene for de borgere, som er tilknyttet Glad Erhverv. Væksthuset har samtidig tilbudt medarbejderne i Glad Erhverv ansættelse, så vi i fællesskab kan sikre en god overdragelse og kontinuitet for borgerne. Overdragelsen sker pr. 1.8.2023 efter aftale med Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med Væksthuset.

For spørgsmål kan følgende kontaktes:

Glad Fonden
Direktør for uddannelse og beskæftigelse
Per Fruerled
Tlf. 51963852

Væksthuset
Forretningsdirektør
Anne Garder
Tlf: 60432767

Vil du se flere nyheder?

Nyt fra Glad

Her samler vi ikke på data, men på glade historier