Fonden

Banebrydende boligeksperiment

Bofællesskabet Søparken er netop blevet udvalgt som et af syv boligeksperimenter, der skal skabe nybrud i dansk boligbyggeri. Visionen med Søparken er at skabe en helt ny mangfoldig boligform, der gør op med årtiers eksklusion af mennesker på kanten.

I Bofællesskabet Søparken anerkendes beboere med handikap som en ressource, der kan bidrage aktivt til fællesskabet.

Hvis vi skal opbygge et bæredygtigt samfund, så skal vi skabe mere end blot klimaneutrale, biodiverse og fleksible boformer. Også solidaritet og mangfoldighed skal fremmes gennem vores byggerier. Derfor er vi i Glad Fonden ovenud begejstrede for, at Bofællesskabet Søparken, et banebrydende boligprojekt, som vi er en del af, nu bliver en realitet.

Projektet er netop udvalgt af Realdanias og Statens Kunstfonds Boliglaboratorium som et af syv boligeksperimenter, der vil modtage økonomisk støtte, og derfor kan blive ført ud i livet.

Bofællesskabet Søparken er et samarbejde mellem Glad Fonden, Dorte Mandrup A/S, AG Gruppen, KAB, Is it a Bird, Instituttet for Fremtidsforskning (IFF), Søren Jensen m.fl. Nøgleordene i projektet er bæredygtighed, solidaritet, mangfoldighed og inklusion.

For Glad Fonden er projektet en kærkommen mulighed for at gøre op med den stigende grad af eksklusion, ensomhed, social segmentering og forarmelse af mennesker på kanten, som vi oplever i Danmark.

"I Glad Fonden tror vi på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende."

Mikkel Holmbäck, adm. direktør i Glad Fonden

Helt konkret skal bofællesskabets økonomiske rammer skabe plads til sociale skæl, og de fysiske rammer skal skabe mulighed for sociale aktiviteter som fællesspisning og nyttehaver.

Derudover vil nogle af boligerne målrettes mennesker med handikap, og blandt dem vil nogle blive ansat i ejendommens serviceteam, der kan håndtere alt fra vicevært-opgaver og fælleskøkken til vinduespudsning mv. hos beboere, der har behov.

I Glad Fonden har vi 20 års erfaring med at skabe virksomheder og tilbyde arbejdspladser, hvor mennesker med og uden handicap løser opgaver i fællesskab. Vi får derfor en aktiv rolle i at organisere og drive Søparkens serviceteam.

Bofællesskabet Søparken bliver et fællesskab, hvor alle beboere har et etisk ansvar over for hinanden, og hvor det forventes, at man deltager og bidrager til fællesskabet. De ansatte i serviceteamet vil aktivt bidrage til fællesskabet i Søparken, og inklusionen bliver således ikke et socialt projekt, men en manifestation af, at alle mennesker, uanset livsvilkår, har nogle ressourcer, som vi kan bidrage til fællesskabet med.

Vil du vide mere om vores facility service?

Glad Service

Vi bruger cookies – så er det sagt. Tyg dig igennem vores cookiepolitik her