Fonden

Glad fylder 20 år

Det er 20 år siden, vi startede med at gå forrest for at sikre rummelighed i vores samfund, ytringsfrihed til mennesker med handicap og meningsgivende uddannelse og arbejde. Det arbejder vi fortsat for.

"vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende"

Dette mantra har været vores signatur i de senere år og udtrykker håb og tro på, at hvis vi sammen tager et ansvar på arbejdsmarkedet, i kultur- og hverdagslivet og i nærheden, så kan vi føre det vidt.

I Glad er vi ambitiøse og den bølge vi satte i gang i 1999 vokser stadig dag for dag understøttet af stærke medarbejdere, der med begejstring yder en ekstraordinær og insisterende indsats i udviklingen af vores virksomheder, uddannelser og nye forretningsområder. I et inspirerende fællesskab og med et rummeligt menneskesyn næres nytænkning og den arbejdsglæde vi alle har brug for.

Vi vil fortsat sikre ytringsfriheden, meningsfuld uddannelse og arbejde og gå forrest i forhold til rummeligheden i vores samfund. TV-Glad er lokomotivet, der via tilstedeværelse i mediebilledet har udviklet sig til et stærkt brand, der virkningsfuldt har sikret, at mennesker med handicap kan komme til orde med egne synspunkter og bidrag til kultur- og samfundslivet. Det skal vi i de kommende år udbrede til andre lande og verdensdele i et mere og mere globaliseret mediebillede.

Glad lover at fortsætte og gør det med begejstring – også med baggrund i den hjælp og støtte vi har fået fra samarbejdspartnere og via statslige bevillinger og fondsdonationer. Og til sidst men ikke mindst indsatsen fra vores fantastiske medarbejdere.

Globalt og samfundsmæssigt er vi dog ganske udfordret. Fremtiden skriger efter nye og bæredygtige velfærdsløsninger, og dem vil Glad fortsat levere. Vi har i praksis bevist, at vi kan udvikle veldrevne forretninger, hvor inklusion, bæredygtighed og rentabilitet går hånd i hånd.

FN’s Verdensmål kan og bør blive en global ledestjerne

Alt tyder på, at hvis der arbejdes målrettet med at skabe den bæredygtighed, vi alle har brug for, kan det udover det væsentligste – nemlig at løse verdens største udfordringer – samtidig være med til at skabe forretningsværdi og være en mulighed for at udvikle helt nye forretningsområder.

Medborgerskab kan opnåes ved at være en del af arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, der stadig stiller større krav til kompetencer. Derfor er det uklogt af vores samfund, hvis vi ikke – samtidig med de øgede krav til selvforsørgelse – etablerer relevant og kompetencegivende uddannelse til mennesker med kognitiv handicap. Det arbejder Glad målrettet og fokuseret på at ændre med støtte fra blandt andet private donatorer og i samarbejde med virksomheder og kommuner. Og vi helmer ikke før de åbenlyse og fantastiske resultater, vi skaber, udmøntes i central lovgivning!

I Glad udvider vi beskæftigelsen indenfor egne virksomheder alt det, vi kan. Men det er sket ikke tilstrækkeligt i forhold til alle dem, der gerne vil i arbejde. Danmark har brug for flere virksomheder, der kan tilbyde relevante jobs. Vi har udviklet metoder og tilgange, der er værdifulde for virksomheder, der ønsker at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked. Vi ved, hvad der skal til for at få forretning til at spille sammen med inklusionsdagsordenen. Sammen med andre virksomheder og nøgleaktører, vil vi derfor de kommende år sætte nye standarder for forretningsudvikling og vækst, der omfatter social bæredygtighed.

Vi bruger cookies – så er det sagt. Tyg dig igennem vores cookiepolitik her