Fonden

Ny evaluering af Flexuddannelsen

Glad Fondens Flexuddannelse øger beskæftigelsesgraden blandt unge med kognitiv funktionsnedsættelse.

Lærer instruerer sine elever på Flexuddannelsen
Lærer på Flexuddannelsen instruerer sine elever i Grøn Service på Frilandsmuseet.

Siden 2018 har Glad Fonden tilbudt erhvervsrettet uddannelse til unge med kognitiv funktionsnedsættelse, der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. På Flexuddannelsen, som er en forsøgsuddannelse, opnår de unge faglige og personlige kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet. En ny delevaluering bekræfter, at uddannelsesmodellen øger de unges beskæftigelsesgrad.

Konklusioner

Evalueringen konkluderer blandt andet, at der er progression i de unges læring. Frafald i løbet af hele uddannelsen er på 13. pct., hvilket er lavere end for alle sammenlignelige ungdomsuddannelser, og alle elever, der har gennemført uddannelsen, bestod eksamen.

82 pct. af eleverne på den første årgang er afklaret til fleksjob, og uddannelsesindsatsen øger beskæftigelsesgraden. Sammenlignet med en kontrolgruppe har de elever, der har gennemført Flexuddannelsen, i månederne efter uddannelsen 70 pct. større sandsynlighed for at være i beskæftigelse, end de ellers ville have haft, og der er tegn på, at beskæftigelsen bliver større over tid.

Den endelige evaluering af projektet kommer februar 2022, når alle elevhold i forsøgsprojektet er afsluttet, og de fleste unge forhåbentlig er videre i job. Her vil der indgå beregninger, der viser, om der tillige er en samfundsøkonomisk en gevinst i at investere i uddannelse til unge med kognitive handicap.

Forsøgsuddannelsen er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og samarbejdskommunerne.

Læs evalueringsrapporten i sin helhed

Vil du vide mere om Flexuddannelsen?

Flexuddannelsen

Her samler vi ikke på data, men på glade historier