Fonden

Flexuddannelse får unge med kognitive handicap i job

Erhvervsrettet uddannelse baner vejen til job for unge med kognitive handicap, som fx ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder. Læs mere i pressemeddelelsen.

138 virksomheder og 9 kommuner har siden 2018 deltaget i Flexuddannelsen, som er for unge med kognitive handicap som fx ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder. Den erhvervsrettede forsøgsuddannelse er iværksat af Glad Fonden og støttet med en donation på 26 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Flexuddannelsen har haft så stor succes, at kommuner og virksomheder nu foreslår, at den bliver gjort til et fast tilbud.

Jeg er blevet mere selvstændig og kan leve nogenlunde på lige fod med ’almindelige’ samfundsborgere,” siger Johannah MacKenzie, der sidste år afsluttede en toårig køkkenuddannelse hos Madkastellet og i dag er ansat i bagerudsalget i Bilka One Stop i København.

Johannahs historie står ikke alene. En evaluering foretaget af HBS Economics konkluderer, at de unge gennem uddannelsen udvikler sig markant og lærer at varetage et job. På trods af at forsøget er foregået i skyggen af coronapandemien, er 58 procent af eleverne videre i job. Langt de fleste i et fleksjob.

Ud over den livskvalitet, som uddannelsen medfører for den enkelte unge, er der også en økonomisk gevinst. Hvis der hvert år optages 500 elever, vil Flexuddannelsen kunne styrke de offentlige finanser med omkring 16 millioner kroner om året pr. årgang, når uddannelsen er betalt.

Virksomheder vil gerne være med

Unge med kognitive handicap, har ikke tidligere haft mulighed for at tage en erhvervsuddannelse. Det har en række virksomheder og kommuner i samarbejde med Glad Fonden forsøgt at gøre noget ved med den toårige Flexuddannelse, hvor unge uddannes inden for detail, lager, køkken eller grøn service. Som noget unikt bliver eleverne undervist af en faglærer både i praksis og teori på hold ude i virksomheder, bl.a. hos Salling Group.

Det er ikke bare de unge mennesker, der vokser med uddannelsen. De beriger hverdagen for de teams, de indgår i og løser opgaver på lige fod med kollegerne, så længe de får den støtte, de har brug for. De dejlige unge mennesker har bevist vores mantra om, at alle har et eller andet talent – det handler bare om de rette vikår til at udfolde det og den personlige vilje til at bruge det, og de har haft begge dele”, siger HR direktør Louise Gade fra Salling Group, der har været med til at uddanne seks ud af de 16 uddannelseshold, der indgår i evalueringen. Louise Gade påpeger, at en permanentgørelse af flexuddannelsen vil sikre, at de unges talent ikke tabes, men sættes i spil både til gavn for arbejdsmarkedet og til gavn for de unges egen udvikling.

Kommuner ønsker lovgivning

Flexuddannelsen er stadig på forsøgsbasis, men flere kommuner taler for, at den forankres i uddannelseslovgivning, så unge i hele landet får mulighed for at søge optagelse. Lovgivning skal også sikre, at kvaliteten bliver nogenlunde ensartet uanset, hvor de unge bor.

”Jeg vil opfordre børne- og undervisningsministeren til at sørge for, at en uddannelse som Flexuddannelsen fortsætter. Det er en vigtig mulighed for de unge mennesker, der ikke kan gennemføre en almindelig erhvervskompetencegivende uddannelse. Det kræver ofte erhvervskompetencer at få et job, og det får de unge gennem Flexuddannelsen. Derfor håber jeg, at ministeren vil notere sig de gode resultater og arbejde for, at vi får en uddannelse svarende til den her fremover”, siger Jens-Kristian Lütken, beskæftigelses- og integrationsborgmester, København.

Det sidste optag er til august, og Glad Fonden håber, at der med evalueringen er politisk opbakning til at gøre uddannelsen permanent.

”Det er nu, der er brug for lovgivning. Evalueringen dokumenterer, at vi gennem uddannelse kan få mange flere unge med handicap i arbejde, hvilket både vil gavne de unges livskvalitet og samfundsøkonomien, siger Per Fruerled, direktør for Uddannelse og beskæftigelse i Glad Fonden.

Evalueringen kan læses her: Flexuddannelsen skaber værdi

Partnerskab omkring Flexuddannelsen

Flexuddannelsen er udviklet af Glad Fonden i tæt samarbejde med Aarhus, Esbjerg og Københavns Kommune samt en række uddannelsesvirksomheder: Salling Group, Biltema, COOP, Københavns Lufthavne A/S, Frilandsmuseet – Det Gamle Danmark, Compass Group, Madkastellet, Gram Slot, DinnerdeLuxe og Rankin Park. Derudover har et stort antal virksomheder stillet sig til rådighed som praktikvirksomheder.

En række faglige udvalg og erhvervsskoler er indgået i dialog omkring uddannelsernes niveau og censorering ved elevernes eksamen.

Evalueringen dækker de to årgange, der er finansieret af Den A.P.Møllerske Støttefond og medfinansieret af kommunerne. Aktuelt er et ekstra optag på forsøgsuddannelsen med uddannelsesstart august 2022 støttet via statslige puljer og ligeledes kommunalt medfinansieret.

Om Glad Fonden

Glad Fonden uddanner og ansætter mennesker med og uden handicap og er med 330 ansatte og 100 elever en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder.

Kontakt:

Uddannelseschef Lene Timm, 4012 6269, lene.timm@gladfonden.dk

 

Invitation til konference hvor evalueringen præsenteres

På konferencen er der blandt andet mulighed for at tale med elever, virksomheder og kommuner, der deltager i uddannelsesforsøget.

Sted: Fællessalen på Christiansborg

Tid: 19. maj 2022 kl. 9.30 – 13.15.

Program: Invitation til konference fra Glad Fonden

Tilmelding: pia.larsen@gladfonden.dk

 

 

Her samler vi ikke på data, men på glade historier