Fonden

Beskyttet beskæftigelse

Ansættelse i beskyttet beskæftigelse efter serviceloven §103 i Glad kan ske i alle vores virksomheder.

Vores særlige organisering med forskellige typer af jobs indenfor kultur og service og vores samarbejde med andre virksomheder gør, at vi har gode muligheder for at indrette hverdagen fleksibelt og under hensyntagen til ønsker, behov og funktionsniveau.

Vi råder både over jobs, hvor der er god plads til individuelle hensyn, og jobs, hvor der er mulighed for faglige udfordringer eller kundekontakt, og hvor opgaveløsningen foregår ude på andre virksomheder.

Beskyttet beskæftigelse bevilges af kommunerne i henhold til Serviceloven. Så er du interesseret i en ansættelse i Glad, så kontakt din sagsbehandler i din bopælskommune.

Mulighed for at skifte job undervejs
Som ansat i beskyttet beskæftigelse i Glad er der gode muligheder for at skifte arbejdsplads. Det har betydning for motivation, og en del vælger at skifte, indtil de finder lige det, de trives bedst med. For nogle handler det om at lære nyt. For andre er det mere noget med at finde nye rammer og kollegaer, eller at afprøve sig selv, efterhånden som selvtilliden vokser.

Arbejdspladserne er forskellige i faglighed, struktur og organisering – men der er plads til alle.

Vi er ambitiøse
Vi lægger ikke skjul på, at vi er ambitiøse på alle ansattes vegne – men altid med udgangspunkt i, hvad der er muligt. Vores erfaring er, at mennesker vokser af de forventninger og den tiltro, der er i omgivelserne

Derfor prioriterer vi intern kompetenceudvikling. Både særlige uddannelsesforløb, sidemandsoplæring og inddragelse af succesoplevelser i det daglige. Fokus er på at finde den lærings- og udviklingsstrategi, der fungerer bedst for hver enkelt.

Kompetenceudviklingen kommer også som en del af mødet med vores kunder. Idet vi arbejder på konkurrencevilkår og i tæt samarbejde med andre virksomheder, møder vi omverdenens bedømmelse af vores produkter, kvalitet, forsyningsikkered etc.

Se fx vores samarbejde med tøjvirksomheden Uniqlo, der dannede grundlag for, at Glad Design i december 2021 modtog Danish Design Award i kategorien Employment Growth.

En Glad hverdag
Foruden det faglige arbejde, støtter vi op om et godt kammeratskab, god fællesskabsfølelse og et godt humør. Det sker bl.a. på morgensamlinger, hvor alle medarbejdere opdateres om nye tiltag, nye kollegaer og andre hverdagsoplysninger.

Alle medarbejdere uanset ansættelsesform varetager selvstændige opgaver. Det giver ejerskab og tydeliggør, at man bidrager til den fælles opgaveløsning. For mange vil oplevelsen af at være en del af et arbejdsfællesskab og opleve, at der er brug for det arbejde, der ydes, være afgørende for faglig nysgerrighed og tro på egne muligheder.

Samarbejdet med kommuner
I kraft af vores samarbejde med mere end 40 forskellige kommuner landet over, har vi bred erfaring med forskellige måder at afrapportere på afhængigt af de ønsker, der måtte være i kommunerne. Vi er vant til at tilpasse vores løbende samspil og indgå i dialog om hensigtsmæssige procedurer, som matcher forskellig kommunal praksis og ønsker.

Vi får gode tilbagemeldinger på de lovpligtige tilsyn. Se uddrag fra seneste tilsynsrapport i København:

”Glad Fonden er et veldrevet beskæftigelsestilbud der med et højt fagligt niveau skaber udvikling og trivsel for målgruppen af tilbuddet. I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på, at Glad Fonden har en stabil drift og en tydelig organisation. Socialtilsynet vurderer, at Glad Fondens afdelinger sikrer relevante beskæftigelsesmuligheder der skaber udvikling, kollegaskab og høj grad af trivsel og tryghed for de ansatte, der er visiteret efter SEL §103.” Socialtilsyn Hovedstaden, 2023

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Du eller din sagsbehandler er meget velkommen til at ringe eller skrive til en af vores afdelinger i Aabenraa, Esbjerg, Ringsted eller København. Så kan vi sammen finde den rette løsning for dig.

Kontakt HR eller din lokale afdeling

Her samler vi ikke på data, men på glade historier